Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Speerpunten

Schoolplan 2019 - 2023

Als school leggen we onze ambities vast in een vierjarig schoolplan 2019 - 2023. Naast langjarige streefbeelden formuleren we ook aandachtspunten die jaarlijks worden aangescherpt of verwoord op basis van de actualiteit en wenselijkheid.

 

Onze streefbeelden die we in ons schoolplan 2019 - 2023 hebben opgenomen zijn:

1. Op onze school werken we volgens de methodiek van Stichting Leerkracht.
2. Op onze school werken we met een doorgaande leerlijn Engels van groep 1 t/m 8.
3. Op onze school werken we met International Primary Curriculum (IPC) in de groepen 5 t/m 8 vanuit een OGO visie.
4. Op onze school werken we met een doorgaande leerlijn Wetenschap & Techniek gekoppeld aan IPC en binnen de thema's van ons OGO onderwijs.
5. Op onze school werken we in een professionele cultuur en is de werkdruk beheersbaar.

Accenten in ons jaarplan zullen schooljaar 2022 - 2023 liggen op de volgende onderwijskundige ontwikkelingen:

- Het geven van kwalitatief goede feedback aan leerlingen.

- Zicht hebben op de ontwikkeling en resultaten van begrijpend lezen.

- Extra aandacht hebben voor de taalontwikkeling van nieuwkomers en NT2 leerlingen.

- Het inzetten van de groene schoolpleinen binnen ons onderwijs.

- Engels integreren in de thema's.

- Werken aan een professionele cultuur en het beheersbaar maken van de werkdruk.

- Het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de leerlingen.

- Het schoolbreed analyseren van opbrengsten op sociaal en cognitief gebied.

- Het updaten van de adviesprocedure richting het Voortgezet Onderwijs.


In het schooljaar 2022-2023 zal ook het schoolplan voor 2023-2027 geschreven worden. Tijdens studiedagen zoomen we in op de visie van de school en onderzoeken we welke streefbeelden centraal komen te staan voor de schooljaren 2023-2027.

 

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn extra financiƫle middelen beschikbaar gesteld, deze worden ingezet op onder andere de volgende zaken:

- Inzet op extra begeleiding bij het lees interventie programma "Bouw"

- Inzet op extra taalstimulering voor nieuwkomers en NT2 leerlingen.

- Inzet van extra onderwijsassistentie en leerkracht uren ten behoeve van de begeleiding in kleine groepjes, specifiek in leerjaar 3 en 4 (op gebied van taal en rekenen) en leerjaar 7

- Inzet extra leerkracht in leerjaar 8 in verband met de splitsing van drie groepen 6 (2020 - 2021) naar drie groepen 7 (2021 -2022) en dus ook drie groepen 8 (2022 - 2023).

- Schoolbreed interventies met de "gouden-" en "zilveren weken", KiVa en de "Koffer vol sfeer" voor een fijn pedagogisch klimaat in de klas en school.

- Inrichting middenruimtes groepen 3-4 met werkplekken voor kleine groepen met o.a. geluidabsorberende afscheidingen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren