Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Adressenlijst

Naam: Adres: Telefoon - email:
Franciscusschool 

Aakstraat 6

5301 TP Zaltbommel

0418 – 512135

info@franciscusschoolzaltbommel.nl

www.franciscusschoolzaltbommel.nl

Medezeggenschapsraad: Voorzitter: Aukjan van Belkum

Via SchouderCom is de MR mailbox bereikbaar.

Ouderraad:

Voorzitter: Gitta Jacobs

 

Via SchouderCom is de ouderraad mailbox bereikbaar.
06 – 82737616(Gitta)

 

Aandachtsfunctionaris: Madelijn Lourens Via SchouderCom bereikbaar
0418 – 512135
Interne contactpersoon:

Astrid van Tiel

Isabelle van der Heijden

 

Via SchouderCom is Astrid bereikbaar of via

0418 – 512135

Externe vertrouwenspersoon: GGD Gelderland zuid

Postbus 1120

6501 BC  NIJMEGEN
088 - 1447400

Klachtencommissie: Stichting KOMM

Regio midden/zuid
Postbus 1040

5602 BA Eindhoven

www.komm.nl

Samenwerkingsverband de Meierij: Ondersteuningseenheid Bommelerwaard Wielkamp 1b

5301 DB Zaltbommel
073 - 8511300

secretariaat@demeierij-po.nl

Buurtzorg Jong Zaltbommel stad:

Schoolcontactpersoon:  Kaadjel Gangabisoensingh

Van Heemstraweg West 9, 
5301 PA Zaltbommel
06 - 12597553  zaltbommelstad@bzjong.nl

06 - 10955078

e.heister@bzjong.nl
GGD jeugdgezondheidszorg

Postbus 1120, 6501 BC  Nijmegen
jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl  

planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl

088 – 1447400

Inspectie van Onderwijs Vertrouwensinspecteur van de inspectie   Postbus 2730

3500 GS Utrecht

www.onderwijsinspectie.nl

info@owinsp.nl

0900 - 1113111

Leerplichtambtenaar Zaltbommel Dhr. E. Levendis J.S. de Jongplein 2,

4001 WG Tiel

Postbus 137, 4000 AC Tiel

06 - 29520455

bereikbaar: ma - wo - do

levendis@regiorivierenland.nl

Kanteel Kinderopvang

Peuterarrangement

Buitenschoolse - en tussenschoolse opvang

Locatiemanager: Jolanda Noordzij

Prins Clausstraat 2c

5301 RT Zaltbommel

06 - 36556454 | jnoordzij@kanteel.nl
Monique Kennis, BSO coördinator

Karin de Vet | TSO coördinator |

06 - 33319018 | kdvet@kanteel.nl

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren