Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Missie en Visie

Missie

 

“Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen.”
 

Op de Franciscusschool werken we volgens het Ontwikkelingsgericht onderwijsconcept.

Deze is gericht op de brede ontwikkeling van het kind en betekenisvol leren.  

Binnen de groepen 1 t/m 4 werken we ontwikkelingsgericht aan de hand van thema’s. In de groepen 5 t/m 8 werken we ontwikkelingsgericht met thema’s binnen het vakgebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’.

Binnen de andere vakgebieden zoeken we naar verbindingen volgens de principes van OGO.


Binnen onze school streven we daarbij naar:

Kinderen, ouders en teamleden voelen zich op onze school veilig en gaan respectvol met elkaar om.
Kinderen krijgen de ruimte om emotioneel vrij te zijn, zelfvertrouwen te krijgen en nieuwsgierig te zijn.
Kinderen zijn betrokken, nemen initiatief , zijn zelfverantwoordelijk en leren reflecteren op eigen gedrag. 
Transparante samenwerking en communicatie met ouders.
Een goed pedagogisch klimaat waarbij er aandacht is voor het individuele kind, de groep, de school en het team.
Een school die midden in de samenleving staat, waarbij er respect is voor alle levensovertuigingen.
Het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en spelen daar op in.

 

Visie

De Franciscusschool is een school waarbij de kinderen (mede)eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling.

We leiden onze kinderen op tot wereldburgers die goed kunnen functioneren op sociaal- emotioneel en cognitief gebied. Hierbij is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ouders, kinderen en leerkrachten om samen te streven naar een optimale ontwikkeling. We gaan voor “samen iedere dag een beetje beter.” 

We bieden een stevige basis aan kennis en informatie aan, aangevuld met brede vaardigheden in de vorm van advanced skills*. Verdergaande digitalisering van ons onderwijs en het schoolbreed inzetten van Engels worden verder verankerd binnen ons onderwijs.

Als school spelen wij in op nieuwe en passende onderwijsstructuren waardoor wij beter kunnen  aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de individuele kinderen.

De kinderen worden hierbij gestimuleerd door een ambitieus team dat oog en aandacht heeft voor elk kind.


*Advanced Skills: (J. Walma van der Molen, e.a. Skills voor de toekomst, 2016)

Vaardigheden: kritisch en creatief denken, onderzoekende en ontwerpende vaardigheden en zelfregulatie
Houdingen: nieuwsgierige houding, samenwerkingsgericht, probleemoplossende houding,
Motivaties: intrinsieke en extrinsieke motivaties
Zelfbeeld: zelfvertrouwen en groei-mindset

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren