Samen jouw kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO): 

De brede ontwikkeling van het kind staat centraal op onze school!

We doen dat door aantrekkelijk, uitdagend, betekenisvol, kwalitatief goed onderwijs met een grote betrokkenheid van kinderen.Zone van naaste ontwikkeling

 

Vanuit de onderbouw worden door de hele school elementen van ontwikkelingsgericht onderwijs ingevoerd.
Het belangrijkste principe is de zone van naaste ontwikkeling, dat is het verschil tussen wat een leerling zonder hulp en met hulp kan doen. 

Ontwikkelingsgericht Onderwijs is betekenisvol onderwijs, voor leerlingen en leerkrachten. Het gaat om activiteiten die herkenbaar zijn, die echte kwesties in zich dragen en uitnodigen tot spel en onderzoek. We gebruiken hiervoor actuele thema’s. De leerkracht weet leerprocessen te verbinden aan activiteiten die er voor de kinderen toe doen. We hebben de hele ontwikkeling van het kind op het oog. Als je in de onderbouw meespeelt in het restaurant leer je samenwerken, problemen oplossen, netjes opruimen, een menu samenstellen, hoeveelheden berekenen en nog veel meer.

Ook in de bovenbouw ontwikkelen leerlingen zich in brede zin binnen thema’s die bij hun leefwereld passen. In de bovenbouw wordt voor taal en rekenen wel gebruik gemaakt van methodes. Wereldoriëntatie wordt thematisch vormgegeven volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs met behulp van de methodiek van IPC.ipc

 

De gedachte achter OGO komt sterk overeen met het IPC-curriculum. Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijke bouwsteen van IPC. Daarom stelt IPC 8 persoonlijke en sociale doelen die de basis vormen voor de ervaringen van de kinderen tijdens de lessen.

 

- Onderzoek
- Aanpassingsvermogen
- Veerkracht
- Moraliteit
- Respectvol gedrag
- Communicatie
- Zorgzaamheid
- Samenwerking


Ook andere principes van OGO staan centraal bij IPC. Denk hierbij aan ontwikkeling met hoge verwachtingen. Dat betekent dat we altijd kijken naar een volgende stap. Er zijn telkens nieuwe dingen te leren. Het gaat om gerichte meerwaarde, niet om het afwerken van lijstjes. Het IPC-onderwijs gaat verder dan kennis en vaardigheden alleen en heeft de algehele ontwikkeling van het kind als basis en houdt deze samen met de school scherp.

 

Meer lezen over ontwikkelingsgericht onderwijs? Kijk dan op volgende websites:

https://wij-leren.nl/ogo-ontwikkelingsgericht-onderwijs.php

https://www.de-activiteit.nl/

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren