Franciscusschool

FAQ | Inloggen
 
 

Welkom op het ouderportaal van Franciscusschool.


 

frame

Dit is het communicatieplatform van onze school voor de communicatie met onze ouders. Ouders en schoolmedewerkers kunnen op deze portal inloggen en elkaar berichten sturen, die op de persoonlijke agenda vermeld worden. Ook kan een school makkelijk polls en enquêtes onder de ouders houden en de jaarkalender bijhouden. De foto- en documenten bibliotheek en het forum maken de communicatiemogelijkheden compleet.

Kijk voor meer informatie over deze portal op www.schoudercom.nl


Afscheid meneer Martijn

Datum: 19 jun

afscheid Martijn

Rapportage PR-werkgroep

Datum: 12 mei

DE PR-WERKGROEP RAPPORTEERT

 

Begin maart heeft u een enquête ingevuld – uitgezet door de werkgroep PR - , waarin u werd gevraagd o.a. hoe u over onze school denkt en welke communicatiemiddelen u kent en gebruikt. Van de 323 uitgezette vragenlijsten kwamen er 126 terug. Zo’n 39%. Sommige ouders hebben de vragenlijst van veel toelichting voorzien. Hartelijk dank daarvoor. De werkgroep PR heeft alles goed bestudeerd. Vandaag krijgt u - in hoofdlijnen - het resultaat van de enquête te zien. 

 

 Het viel de werkgroep op dat een goede sfeer en een goed gevoel vaak genoemd werden. Dat is natuurlijk erg plezierig.

 

Aandachtspunten :

  • Het is ons duidelijk geworden dat wij ons nog beter kunnen profileren met het OGO-onderwijs (Ontwikkelings-Gericht-Onderwijs) en dat wij ouders hierover nog meer kunnen informeren.
  • Er moet meer aandacht zijn voor informatie aan nieuwe ouders. Het gaat dan m.n. over informatie m.b.t. de gebruikelijke gang van zaken.Nieuwe ouders weten vaak nog niet wat gebruikelijk is, bijv. uitjes, trakteren.
  • Het feit dat wij deel uitmaken van een groter bestuur – Bommelerwijs – is niet genoeg bekend.
  • De Brede school-gedachte - we zijn onderdeel van De Uitkijk - wordt niet breed genoeg uitgedragen.
  • Het is ouders vaak niet duidelijk waar wij als school mee bezig zijn: zowel in de groep als op schoolniveau.
  • Sommige ouders hebben behoefte aan meer momenten van formeel contact.
  • Veel ouders zouden Engels een goede aanvulling vinden op het schoolprogramma.
  • De informatie die via Schoudercom naar ouders gaat, zou meer gestroomlijnd kunnen worden: het is soms veel, niet altijd eenduidig en wisselend per bouw/groep.
  • De website kan beter onderhouden worden.

Eén punt wordt waarschijnlijk al werkelijkheid: De kans is namelijk groot dat vanaf volgend schooljaar Engels breder wordt ingevoerd in school. Het definitieve besluit daarover valt volgende week. Wij houden u hiervan natuurlijk op de hoogte.

 

Overigens: Met een aantal inhoudelijk zaken gaat de (nieuwe) directeur met het team samen met MR en OR aan de slag. De PR-werkgroep richt zich verder op het beeld dat ouders en leerkrachten hebben van de school en het gebruik van de communicatiemiddelen. Daartoe worden ook alle medewerkers nog bevraagd over hun bevindingen m.b.t. de communicatie. Uiteindelijk zal de PR-werkgroep over deze zaken advies uitbrengen aan de directeur.

 

Klik hier om de resultaten te bekijken: Resultaten enquête PR

 

 

Sky uit groep 8 in de BZT-show

Datum: 3 apr

 

Een paar maanden geleden mochten de kinderen uit de groepen 7 en 8 een wens indienen voor de BZT-show. De kans was klein dat je wens werd uitgekozen, maar het is Sky gelukt!

 

Wil je weten wat de wens van Sky was? Dan kun je kijken op zaterdag 8 april naar de BZT-show om 17.40 uur op Zapp!

 

bzt

 

 

Nieuwe bomen in de moestuin

Datum: 30 mrt

Het was vandaag een gezellige drukte in onze moestuin; er werden gaten geboord en gaten gegraven, emmers gevuld met potgrond en gesjouwd met palen en..... fruitbomen. 

 

Want die hebben we geplant: twee appelbomen, twee perenbomen en twee sierboompjes voor de bestuiving.

 

Jacco, de man van juf Lianne kweekt deze bomen en heeft al deze bomen aan onze school kado gedaan.

Ze gaan nu eerst bloeien en waarschijnlijk hebben we in de herfst dan al onze eerste appeltjes, op de peren moeten we iets langer wachten. 

 

We zijn er echt heel blij mee dus Jacco en juf Lianne: SUPER BEDANKT!!!!!

 

 

Tevredenheidspeiling

Datum: 8 jul

HOE TEVREDEN KUN JE ZIJN?     

DE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

In maart 2016 hebben we alle ouders uitgenodigd om deel te nemen aan deze tevredenheidspeiling.
Daarnaast hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 én alle leerkrachten ook meegedaan aan respectievelijk de leerlingtevredenheidspeiling en de personeelstevredenheidspeiling.
Doel van deze drie peilingen is om  - afhankelijk van het onderwerp - op de korte en lange termijn beleid te ontwikkelen of bij te stellen voor het huidige schoolplan 2015—2019. 

De samenvatting van de ouderpeiling kunt u hier lezen.


Van de uitgedeelde vragenlijsten voor ouders is 58% teruggekomen. Representatief genoeg voor een gegronde rapportage.
De ouders waren m.n. tevreden over de omgang van de leerkracht met de leerling, de sfeer en inrichting van het schoolgebouw en de mate waarin de leerkracht naar ouders luistert.
Minder tevreden waren de ouders over de veiligheid op weg naar school, het overblijven en de aandacht voor godsdienst .

Leerlingen (242 in totaal) waren m.n. tevreden over het feit dat er weinig via internet gepest wordt, over de gymles en over de uitstapjes. Ze maken zich nog steeds zorgen over de rust in de klas, over ruzie in de groep en over het feit dat ze niet aan de leerkracht vertellen dat ze gepest worden.

De samenvatting van de kinderpeiling kunt u hier lezen.

Het personeel was het meest tevreden over het functioneren van de OUDERRAAD    en het personeel heeft het meest te lijden van werkdruk. 

Twee weken geleden zijn de resultaten van leerlingen en ouders besproken in de medezeggenschapsraad en het team. De MR vraagt aandacht voor de veiligheid op weg naar school. Inmiddels is er contact gelegd met de verkeersouders en is er nog deze maand overleg met de gemeente.
Ouders en team zetten ook het pedagogisch klimaat en het overblijven hoog op de agenda. Samen met
ouders en de TSO gaan we onderzoeken
waarover ouders en leerlingen precies
ontevreden zijn als het gaat over het
overblijven. Uiteindelijk willen we allemaal dat iedereen tevreden is over het overblijven.
Binnen het team wordt er natuurlijk onderzocht op welke wijze de werkdruk  kan worden verminderd.

En het pedagogisch klimaat? Daar vallen heel veel zaken onder die uit de peiling naar voren kwamen: rust in de klas, ruzie, aandacht voor pestgedrag. Daar zijn we blijvend mee aan de slag!


Bekijk alle nieuwsberichten


Facebook

Loading...